Copyright 2018 - Zespół Szkół Ogólnokształcących STO "Toruńska"

Szanowni Państwo,

zachęcamy do wpłaty 1% podatku za rok 2016 na rzecz Społecznego Towarzystwa Oświatowego z adnotacją "STO Toruńska".

Szanowni Państwo,

jest nam szczególnie miło poinformować, że dzięki Waszej hojności na konto naszego Koła wpłynęła kwota 32 543 zł. Są to środki pochodzące z wpłat rodziców w ramach przekazania 1% podatku dochodowego  za rok 2015, a przekazane nam za pośrednictwem Zarządu Głównego STO i zakwalifikowane jako „dotacja na dofinansowanie działalności statutowej kół i szkół STO”.

Szanowni Państwo,

zachęcamy do wpłaty 1% podatku za rok 2015 na rzecz Społecznego Towarzystwa Oświatowego z adnotacją "SK nr 141 STO Toruńska" (w rubryce cel szczegółowy).