Copyright 2018 - Zespół Szkół Ogólnokształcących STO "Toruńska"

Szanowni Państwo,

zachęcamy do wpłaty 1% podatku za rok 2016 na rzecz Społecznego Towarzystwa Oświatowego z adnotacją "STO Toruńska".

Poniżej podajemy szczegóły, jak przekazać 1%:

we wskazanych rubrykach zeznania podatkowego, PIT Nr37, część J, poz.137, wpisujemy numer KRS Społecznego Towarzystwa Oświatowego:  0000012189

oraz, w poz.138, kwotę, którą chcemy przekazać.

Apelujemy do Państwa o wypełnienie poz.139 „SKT nr 141 STO”, oraz wyrażenie zgody na przekazanie nam swojego imienia i nazwiska w poz. 140! Zakreślenie pozycji 140 pozwoli nam na skuteczną ewidencję ilości podmiotów przekazujących ten odpis.  Wypełnienie pozycji 139 i 140 nie jest obowiązkowe.

Przypominamy, że z Zarządu Głównego STO z wpłat 1% podatku za rok 2015, dokonanych przez rodziców i przyjaciół szkoły otrzymaliśmy 32 543 zł, zakwalifikowane jako „dotacja na dofinansowanie działalności statutowej kół i szkół STO”. W/w sumę przeznaczymy na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia wybranych sal lekcyjnych.

                                                       Naszym darczyńcom, jak co roku, jesteśmy bardzo wdzięczni.

                                                                                                                                 Z pozdrowieniami,

 

                                                                                              Zarząd  i Dyrekcja ZSO STO