Czesne

Informujemy, że od 01.09.2019 wysokość czesnego ulegnie zmianie i będzie wynosić:

– za pierwsze dziecko – 1319,00 zł
– za drugie dziecko – 1131,00 zł
– za trzecie i kolejne dziecko – 852,00 zł

Czesne jest płatne do 10. dnia każdego miesiąca na nr konta w PKO BP SA:  85 1020 1026 0000 1202 0293 9858


Galeria

Rekrutacja Trwa!

Obecnie prowadzimy nabór uzupełniający do klas: 2, 7, 8. Zapraszamy