Copyright 2018 - Zespół Szkół Ogólnokształcących STO "Toruńska"

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dot. organizacji egzaminu ósmoklasisty zamieszczonej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://www.cke.edu.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/).

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki sprawdzianu po klasie szóstej (2015/16).

Corocznie uczniowie klas III biorą udział w zewnętrznych testach kompetencji trzecioklasisty (wcześniej OBUT, od 2015 diagnozy IBE).