Copyright 2018 - Zespół Szkół Ogólnokształcących STO "Toruńska"

KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH, ZEBRAŃ RODZICÓW I EGZAMINÓW – 2017/2018

(do pobrania)


01.05 - Święto Pracy (Dzień Wolny)

02.05 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

03.05 - Święto Konstytucji 3-go Maja

04.05 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

10.05 - Finał konkursu - "SHEEP ON A SHIP"

do 14.05 – Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych

17.05  - Rada Pedagogiczna

17.05 - Dzień otwarty. Zebranie z rodzicami

klasy 1-3 SP - godz. 17.30
klasy 4-7 SP - godz. 18.00
klasy 2-3 Gim - godz. 18.00

22.05 - Dzień Kultury Polskiej.

28-30.05 - Zielona Szkoła klasy 1-3 SP

31.05 - Boże Ciało. Dzień wolny.

 

Inne:  Zawody pływackie OSiR, Dzień Nauki


04.04 - Wznowienie zajęć dydaktycznych po wiosennej przerwie świątecznej SP, GIM

05.04 - EASTER FUN – projekt językowy

12.04 - Spotkanie zespołu wychowawczego

12.04 – Zebranie z rodzicami

Klasy 1-3 SP - godz. 17.30
Klasy 4-7 SP - godz. 17.30
Klasy 2-3 Gim - godz. 18.00

16.04 – Konkurs Wielcy Kompozytorzy Niemieccy i Austriaccy

do 17.04  - przyjęcie od uczniów zaświadczeń stwierdzających uzyskanie
tytułu laureata lub finalisty konkursu/olimpiady  - 3 GIM

18-20.04 - Egzamin Gimnazjalny

18.04 - część humanistyczna
19.04 - część matematyczno-przyrodnicza
20.04 - część z języka obcego nowożytnego

18-20.04 - Zielona Szkoła klasy 4-6 SP

27.04- Szkolna uroczystość z okazji Święta Konstytucji 3-go Maja

27.04 – Dzień Ziemi.
Realizacja projektu dla klas 5-tych: Ogarnij inżynierię. Energia i wiatr.

30.04 - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

 

Inne:  Turniej piłkarski im. Józefa Jońca, Wyjazd do Torunia 3 gim