Copyright 2018 - Zespół Szkół Ogólnokształcących STO "Toruńska"

Dyrektorzy szkoły

Dyrektor Szkoły
p.o. Monika Bulik

Wicedyrektor Szkoły
Monika Stępniewska

Dyżury psychologa/pedagoga

Konsultacje nauczycieli