Copyright 2018 - Zespół Szkół Ogólnokształcących STO "Toruńska"

Dyrektorzy szkoły

Dyrektor ds. dydaktycznych
Michał M. Stępień

Dyrektor administracyjny
P.O. Monika Stępniewska

Dyżury psychologa/pedagoga

Konsultacje nauczycieli