Copyright 2018 - Zespół Szkół Ogólnokształcących STO "Toruńska"
 
W tym roku nasi nauczyciele biorą udział w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich Technologie mobilne w innowacyjnym uczeniu się i nauczaniu. Celem projektu jest podnoszenie poziomu i jakości szkoły oraz podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników szkoły.
Dofinansowanie projektu z UE: 95 677, 51PLN.
(100% całości dofinansowania)