Copyright 2018 - Zespół Szkół Ogólnokształcących STO "Toruńska"

Dlaczego nasza szkoła? Czym różnimy się od innych szkół?

Sprawy organizacyjne

 • Małe klasy. Do jednej klasy uczęszcza maksymalnie 18 dzieci. Przy takiej liczbie dzieci w klasie uczniowie otrzymują więcej indywidualnej uwagi nauczyciela, a nauczyciel może skuteczniej prowadzić lekcje.
 • Kameralna szkoła. Do szkoły podstawowej chodzi około 210 dzieci. To kilka razy mniej niż do każdej innej szkoły w Białołęce. Nasi nauczyciele znają wszystkich uczniów, dzieci nie są anonimowe. Prawdopodobieństwo, że naganne zachowania uczniów pozostaną niezauważone przez nauczycieli jest małe – dzieci mogą się czuć bezpiecznie w naszej szkole.
 • Dla wszystkich klas, codziennie lekcje zaczynają się o 8.00 – bardzo upraszcza to planowanie dnia dzieci i rodziców, nie ma potrzeby angażowania dalszej rodziny lub osób trzecich do dowożenia dzieci do szkoły na lekcje zaczynające się w południe lub później.
 • Absolwenci naszej szkoły podstawowej mogą kontynuować naukę w Społecznym Gimnazjum STO, które jest częścią Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO na Toruńskiej.

Nauczanie

 • Wyniki. Choć nie stosujemy selekcji (egzaminów wstępnych, testów predyspozycji) do klas pierwszych, osiągamy bardzo dobre wyniki w nauczaniu.
 • Świetlica, która nie jest przechowalnią. Dzieciom, które po lekcjach zostają w świetlicy (otwarta do 17.30), organizujemy bezpłatne zajęcia. Opiekę nad dziećmi sprawujemy w dwóch oddzielnych grupach wiekowych: dla dzieci z klas I-III i IV-VI.
 • Drugi język obcy – język niemiecki lub język hiszpański (od 1.09.2015r.) – już od II klasy w cenie czesnego w wymiarze trzech godzin tygodniowo w klasach II-III oraz czterech godzin tygodniowo w klasach IV-VI. Wg podstawy programowej, w szkołach publicznych drugi język wprowadzany jest dopiero w gimnazjum.
 • Więcej lekcji języka angielskiego niż w szkołach publicznych - 3 lekcje tygodniowo w klasach I-III oraz 4 lekcje tygodniowo w klasach IV-VI. W roku 2013/14  wprowadziliśmy 4. godzinę angielskiego w klasach pierwszych. Jest to realna alternatywa dla dodatkowych, płatnych zajęć językowych (oszczędność czasu na dojazdy i pieniędzy). W gimnazjum oferujemy 5 godzin języka angielskiego.
 • Basen obowiązkowo w klasach II-IV.

Sposób zarządzania

 • Jesteśmy szkołą Społecznego Towarzystwa Oświatowego, którego statutowym celem jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania możliwości edukacji i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych. Towarzystwo jest założycielem niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów. W 2015 roku świętowaliśmy 25-lecie naszej podstawówki.
 • Społeczna kontrola – o sprawach strategicznych, takich jak wybór dyrektora, strategia rozwoju szkoły, plan finansowy, etc. decyduje społecznie wybrany zarząd (warunkiem udziału w wyborach do zarządu jest członkostwo w Kole STO). Rodzice mogą mieć realny wpływ na działanie szkoły!
 • Nie jesteśmy szkołą prywatną – firmą nastawioną na zwrot zainwestowanego kapitału. Naszą misją jest kształcenie i wychowanie młodych ludzi.
 • Niższe czesne dla rodzeństwa. Czesne za drugie dziecko jednocześnie uczące się w szkole jest niższe niż za pierwsze; podobnie czesne za trzecie dziecko jest niższe niż to za drugie dziecko.
 • Pieniądze z czesnego i dotacji oświatowej inwestujemy w dzieci. Budynek naszej szkoły jeszcze nie wygląda atrakcyjnie, ale to nie wygląd budynku decyduje o tym, czego się nauczą dzieci i jakie pozostaną im wspomnienia ze szkoły.