Copyright 2018 - Zespół Szkół Ogólnokształcących STO "Toruńska"

Po analizie wywiadów z rodzicami i uczniami na spotkaniu rady Pedagogicznej 15.00.2016 r. ustalono następujące cele i zadania na bieżący rok szkolny.

Szanowni Rodzice,

dziękujemy za wypełnienie ankiet i przekazanie informacji zwrotnej o pracy nauczycieli w naszych szkołach. Ankiety zostały przeprowadzone w dniach 18-29 stycznia 2016r.

W roku szkolnym 2015/16 nauczyciele ZSO STO wybrali do ewaluacji 7. obszar z wymagań MEN. Zamierzamy sprawdzić, w jakim stopniu spełniamy kryterium:

Szanowni Rodzice,

dziękujemy za wypełnienie ankiet i przekazanie informacji zwrotnej o pracy nauczycieli w naszych szkołach. Ankiety zostały przeprowadzone w dniach 8-16 stycznia 2015r.