Copyright 2018 - Zespół Szkół Ogólnokształcących STO "Toruńska"

Szkoła Podstawowa klasy I-III

EW - edukacja wczesnoszkolna
A - j. angielski
N - j. niemiecki
H - j. hiszpański
ZK - zajęcia komputerowe