Copyright 2018 - Zespół Szkół Ogólnokształcących STO "Toruńska"

Szkoła Podstawowa klasy IV-VI

A - j. angielski
N - j. niemiecki
H - j. hiszpański
ZK - zajęcia komputerowe, INF - informatyka
HIS - historia i społeczeństwo
ZT - zajęcia techniczne