Copyright 2018 - Zespół Szkół Ogólnokształcących STO "Toruńska"

Cyberzagrożenia - po warsztatach w klasach V i VI planujemy kolejne. Już 8 czerwca zaprosimy rodziców na na szkolenie "Twoje dziecko on-line. Charakterystyka najnowszych zagrożeń internetowych". Zarówno warsztaty, jak i szkolenie prowadzi Pan Piotr Deputowski z EBI. Polecamy raport "Nastolatki 3.0" przygotowany przez NASK: 

http://www.nask.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/wydarzenia-2016/432,Nastolatki-w-internecie-smartfony-komunikacja-i-cyberprzemoc.html

Tym artykułem chcemy wznowić działania związane ze wsparciem Państwa, jako rodziców, w pełnym radości, satysfakcji, ale też obaw i niepewności, trudnym procesie wychowania młodego pokolenia. Mamy nadzieję, że z przyjemnością będą Państwo odwiedzać tą zakładkę na naszej, szkolnej, stronie, a lektura przyniesie odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania oraz pobudzi do refleksji nad rolą rodzica. 

W szkole

Autor artykułu: Ewa Borgosz

Najpierw poddajmy refleksji celowość i sposoby zadawania pytań przez nauczycieli.

Odpowiedzi na pytania pozwalają nauczycielowi określić, co uczniowie już na dany temat wiedzą i w odpowiedni sposób modyfikować przebieg lekcji. Wprowadzamy nowy temat, więc najpierw powinniśmy się dowiedzieć, jaką wiedzą uczniowie dysponują, by potem na tej wiedzy bazować, korzystać z niej. Jednak nie każde pytanie pozwoli określić tę wiedzę. Staramy się więc wprowadzać kilka zasad, których przestrzeganie sprawi, że zadawanie pytań będzie służyło efektywnemu uczeniu się.

Filozofia oceniania kształtującego – tworzenie atmosfery

W szkole

Autor artykułu: Ewa Borgosz

Ocenianie kształtujące, które stara się wprowadzać w naszej szkole duża grupa nauczycieli, i które staramy się propagować wśród innych nie jest wbrew swojej nazwie ocenianiem. Nie jest też zbiorem technik i metod, których stosowanie usprawnia przebieg lekcji i sprawia, że nauczanie jest bardziej efektywne. Więc czym jest?

Nastolatek

Autor artykułu: Ewa Borgosz

Wewnętrzny świat nastolatka to pole bitwy. Walczą ze sobą:

  • potrzeba samodzielnego podejmowania decyzji z poczuciem zależności od rodziców;
  • potrzeba wolności z obawą przed odpowiedzialnością;
  • dążenie do niezależności z potrzebą bezpieczeństwa i miłości ze strony rodziców;
  • przywiązaniem do rodziców z krytycznym postrzeganiem ich zachowań i postaw;
  • wyidealizowany obraz rzeczywistości (świata, siebie i innych) z realnym;
  • dojrzałość w sferze fizycznej z niedojrzałością w sferze emocjonalnej;
  • poziom rozwoju intelektualnego z poziomem rozwoju społecznego.