Projekty Międzynarodowe

Nasi uczniowie i nauczyciele uczestniczą w wielu projektach międzynarodowych.

 

Projekt Erasmus+ POWER  

w ramach tego projektu 8 nauczycieli z naszej szkoły bierze udział w szkoleniach w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii cyfrowych w Finlandii, Irlandii, Austrii, Włoszech, i na Malcie.

 

Wymiana zagraniczna uczniów ze szkołą w Hiszpanii

współpraca z Instituto de Educacion Secundaria les Agra de Leboris w Hiszpanii polega na rozwijaniu przez uczniów obu szkół projektów, których kulminacją są wyjazdy i spotkania młodzieży w Polsce i Hiszpanii.

 

E-tandem@imedias

współpraca ze szkołami w Szwajcarii, której celem jest naturalna komunikacja w języku angielskim i niemieckim oraz poszerzanie wiedzy na temat położenia geograficznego, tradycji, kuchni i zainteresowań nastolatków współpracujących krajów przy zastosowaniu technologii mobilnych.

 

Praktykantka z Niemiec

w zeszłym roku szkolnym praktykantka z Niemiec przez miesiąc aktywnie uczestniczyła w lekcjach języka niemieckiego umożliwiając uczniom kontakt z naturalnym, codziennym językiem. W nadchodzącym roku 2018/2019 będziemy kontynuować podobną współpracę.

 

AIESEC SGH – KidSPEAK, Enter your future, Enjoy my origin

w ramach tych projektów gościliśmy wolontariuszy z różnych zakątków świata (np. Nowej Zelandii, Brazylii, Egiptu, Rosji i Hong Kongu) którzy opowiadając o swoich ojczyznach rozbudzali w uczniach ciekawość poznawania nowych kultur oraz wzmacniali postawy otwartości i tolerancji.

 


Galeria

Rekrutacja Trwa!

Obecnie prowadzimy nabór uzupełniający do klas: 2, 7, 8. Zapraszamy