Copyright 2018 - Zespół Szkół Ogólnokształcących STO "Toruńska"

Ogarnij inżynierię to program, który proponuje szkołom realizację podstawy programowej poprzez pracę z uczniami nad projektami inżynieryjnymi i opiera się na podejściu interdyscyplinarnym.