Copyright 2018 - Zespół Szkół Ogólnokształcących STO "Toruńska"

Koncepcja zajęć urbanistyczno-architektonicznych dla klas I gimnazjum

Inspiracja: 
Program Izby Architektów RP „Kształtowanie przestrzeni” (patronat MEN i MKiDzN)

Koordynator projektu: Rajmund Ryś 

Wsparcie: Anna Gałązka (urbanista), Michał Popielski (nauczyciel matematyki), Marek Świetlicki (nauczyciel zajęć technicznych)

Cel ogólny:
Projekt uwrażliwia młodzież na jakość architektury i przestrzeni publicznej; celem edukacji jest stymulowanie wrażliwości na ład przestrzenny i postawy niezgody na chaos i brzydotę w przestrzeni publicznej.

Realizacja:
Cykl 5 spotkań skoncentrowanych na wątku urbanistycznym ze szczególnym przesłaniem „naprawy” przestrzeni w obszarach chaotycznej podmiejskiej zabudowy (tj. takiej, z jaką obcuje większość uczniów SG STO „Toruńska”).

I spotkanie:
Wprowadzenie do urbanistyki

Krótka historia powstawania i planowania miast, głównie dylematy współczesnej urbanistyki (m.in. przestrzeń publiczna vs. zabudowa prywatna; interes prywatny vs. Publiczny; gęsta zabudowa vs. Zielono-niebieska infrastruktura)
Zaplanowanie miasta według określonych warunków – zadanie.

II spotkanie:
Dyskusja w grupach wokół kluczowych dylematów planowania na bazie przygotowanych przez uczniów koncepcji miast. Zaprezentowanie wyników dyskusji na forum klasy – podsumowanie i wnioski

III spotkanie:
Praca w zespołach – przejście poszczególnych grup ze szkoły do parku przy ul. Magicznej inną trasą; identyfikacja błędów, słabości, braków w strukturze miejskiej. Propozycje rozwiązań naprawczych na mapach.

IV spotkanie:
Prezentacja i omówienie wyników prac poszczególnych zespołów. Podsumowanie cyklu.

V spotkanie (opcjonalnie):
Opcja I: wizyta w pracowni architektonicznej lub urbanistycznej
Opcja II: wizyta w Muzeum Historycznym m. st. Warszawy lub w Muzeum Pragi

 

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.