Copyright 2018 - Zespół Szkół Ogólnokształcących STO "Toruńska"

"Projekt „Wakacje na Toruńskiej” będzie realizowany w formie dwutygodniowych zajęciach opiekuńczo-rekreacyjnych w następujących terminach: 4-7 lipca i 11-15 lipca dla uczniów klas I-III Społecznej Szkoły Podstawowej nr 11 STO. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji zajęć i kosztów znajdą Państwo w deklaracjach i regulaminie, które rozdajemy na Zebraniu Rodziców, 19 maja. W zakresie opłaty: opieka dwóch wychowawców i zajęcia w godz. 7.30-17.30, materiały do zajęć, przewidziane w programie wyjścia do kina; podwieczorek. Zajęcia będą realizowane w przypadku zgłoszenia się co najmniej 15 uczniów klas I-III. W przypadku nieobecność na zebraniu deklaracje można pobrać u wychowawców klas. Koordynatorem projektu jest Pani Anetta Kropiewnicka. W skład zespołu opiekunów prowadzących zajęcia wchodzą: Małgorzata Kędra, Justyna Stężycka, Marcin Gaj; w rezerwie: Magdalena Kajas i Marta Bąkowska.

Zapraszamy do zapoznania się z Programem projektu

Zapraszamy do zapoznania się z ramowym planem dnia