Copyright 2018 - Zespół Szkół Ogólnokształcących STO "Toruńska"

Podanie o przyjęcie dziecka do szkoły (do pobrania)

Szanowni Państwo,

zapraszamy na spotkanie organizacyjne przyszłorocznych klas I Społecznego Gimnazjum STO. Odbędzie się ono 21 czerwca (wtorek) w godz. 18.00 – 19.30 w budynku szkolnym przy ul. Toruńskiej 23 w Warszawie. Zapraszamy zarówno rodziców, jak i dzieci. W spotkaniu będą uczestniczyć wychowawcy klas, wybrani nauczyciele, dyrekcja oraz przedstawiciele Zarządu SK nr 141 STO - organu prowadzącego szkołę. Powiadomienia o spotkaniu wysyłamy też drogą mailową.

Dyrekcja ZSO STO

Decyzja zapadła, w roku szkolnym 2016/17 tworzymy dwie I klasy gimnazjalne. Na dzień 6 kwietnia 2016r. przyjęliśmy 32 uczniów, 21 z naszych klas VI i 11 spoza „Toruńskiej”. Wciąż prowadzimy rekrutację uzupełniającą. Zachęcamy do składania podań, rozpatrujemy je indywidualnie, kandydata i rodziców zapraszamy na spotkanie z dyrektorem szkoły.

Po raz pierwszy od utworzenia Społecznego Gimnazjum STO (1999r.), wobec dużej liczby uczniów naszej szkoły podstawowej, którzy spełniając określone kryteria, zostali przyjęci do klasy I na rok szkolny 2016/17, planujemy utworzyć dwie klasy pierwsze. Rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą dla uczniów klas VI spoza "Toruńskiej".