Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły. Na czele samorządu stoją przedstawiciele klas. Przede wszystkim starają się dbać o interesy uczniów oraz realizować ciekawe inicjatywy dotyczące życia szkoły i środowiska lokalnego m.in. w ramach działań wolontariatu.

Działanie w samorządzie to dla uczniów z pewnością praktyczna lekcja demokracji. Wybory do władz Samorządu uczą świadomego uczestnictwa w życiu społecznym, przez dokonanie wyboru i zmierzenie się z jego konsekwencjami.

Praca w samorządzie rozwija sztukę negocjacji i auto prezentacji. Działania SU integrują uczniów i całą społeczność szkolną.

Przewodnicząca Samorządu Szkolnego – Nina Niezgoda z klasy 6b
Zastępca Przewodniczącej – Alicja Zagórska z klasy 6b


Galeria

Rekrutacja Trwa!

Obecnie prowadzimy nabór uzupełniający do klas: 2, 7, 8. Zapraszamy