Copyright 2018 - Zespół Szkół Ogólnokształcących STO "Toruńska"
           Bardzo dziękujemy 

         Poli Bukszyńskiej, Zuzi Borkowskiej, Poli Sadowskiej, Kasi Sokół i Elizie Piętka     
          
za reprezentowanie świetlicy I-III w międzyszkolnym konkursie plastycznym
"Malowane wiersze poetów polskich" organizowanym przez
Szkołę Podstawową nr.114 im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie.