Copyright 2018 - Zespół Szkół Ogólnokształcących STO "Toruńska"

Jeżeli zdarzy się, że dziecko musi być odebrane przez osobę niewymienioną w Karcie zgłoszenia, prosimy bardzo o wypełnienie i przekazanie do świetlicy Upoważnienia.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem pracy świetlicy.

Zapraszamy do zapoznania się z Rocznym Planem Pracy Świetlicy.

Wszystkich rodziców, których dzieci chciałyby po lekcjach spędzić ciekawie czas w naszej świetlicy, bardzo prosimy o wypełnienie Karty zgłoszenia na rok 2017/2018.

Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców do zapoznania się z planem konkursów świetlicowych przewidzianych w roku szkolnym 2016/17.

>> Plan konkursów <<