Copyright 2018 - Zespół Szkół Ogólnokształcących STO "Toruńska"

Braliśmy udział w ogólnopolskich projektach, których celem było doskonalenie pracy nauczycieli, wprowadzanie nowatorskich form i metod nauczania i pokazanie, że nauczyciele uczą efektywnie. Otrzymaliśmy tytuły Szkoły Uczącej Się i Szkoły z klasą oraz certyfikat LEGO. Kilkunastu naszych nauczycieli uzyskało tytuł Nauczyciela z klasą.

Są wśród nas "Nauczyciele z klasą", którzy uzyskali w/w tytuł w akcji "Gazety Wyborczej".

Projekt "Szkoła z klasą" był realizowany w 2002 i 2003 roku.