Copyright 2018 - Zespół Szkół Ogólnokształcących STO "Toruńska"

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą zajęć dodatkowych, prowadzonych przez nauczycieli naszej szkoły.

Lista zajęć dodatkowych zostanie opublikowana do dn. 11.09.2017 r.

Zapisy na zajęcia dodatkowe będą odbywały się w dn. 11-14.09.2017 r. 

 1. Rodzice uczniów dokonują zapisu przez wypełnienie Indywidualnej katy zapisu na zajęcia dodatkowe – karta zamieszczona jest na stronie internetowej.
 2. Zapewniamy bezpłatny udział dziecka w wybranych 3 zajęciach dodatkowych – wybór większej liczby zajęć dodatkowych będzie oznaczał zgodę na dokonanie dodatkowych wpłat z tytułu udziału w zajęciach w kwocie 20 zł za miesiąc (za każde zajęcia niezależnie od liczby obecności). Deklarację udziału będzie można zmienić po I półroczu.
 3. Rodzice deklarują uczestnictwo w zajęciach poprzez wpisanie nazwy zajęć dodatkowych i prowadzącego nauczyciela. Kartę zgłoszenia podpisują.
 4. W pierwszej kolejności na zajęcia zapisywani są uczniowie, których rodzice wpisali wskazane zajęcia na pierwszych trzech miejscach (zajęcia bezpłatne). Wpisanie zajęć na miejscu pierwszym oznaczać będzie, że na tych zajęciach Państwu zależy najbardziej, zaś na trzecim – najmniej (ranga).
 5. Zajęcia mogą zostać uruchomione, jeżeli zgłosi się na nie min. 8 uczniów.
 6. Kwalifikacja na zajęcia będzie prowadzona w sposób - w pierwszej kolejności zapisani będą uczniowie, których rodzice wpisali dane zajęcia na miejscu pierwszym, później drugim, następnie trzecim.
 7. W przypadku zapisu na zajęcia liczby uczniów powyżej górnego limitu zajęcia będą mogły odbywać się zmianowo (np. co drugi tydzień) – decyzja w tej sprawie podejmowana jest po konsultacji z nauczycielem, z uwzględnieniem specyfiki prowadzonych zajęć.
 8. Po dwóch tygodniach rodzice będą mogli zmienić deklarację i przepisać dziecko na inne zajęcia, z zastrzeżeniem, że w danej grupie będą wolne miejsca. Jeżeli liczba uczniów na zajęciach dodatkowych po zmianach deklaracji ulegnie zmianie – zajęcia mogą zostać odwołane.
 9. Decyzje w sprawie organizacji zajęć zostaną podjęte po zapisach.
 10. Planujemy uruchomianie zajęć sukcesywnie od 18.09.2017 r. (pierwszy termin).
 11. Listy osób zakwalifikowanych na zajęcia dostępne będą w świetlicy i u nauczycieli prowadzących zajęcia. Z nauczycielami można skontaktować się poprzez Dziennik elektroniczny.
 12. Deklaracje można składać w dniach 11-14.09.2017 r. w Sekretariacie Szkoły oraz w dn. 14.09.2017 r. w godz. 17.30-18.30 r. na I piętrze.
 13. Zapisy na zajęcia dodatkowe kończą się w dn. 14.09.2017 r. o godz. 18.30.