Menu Zamknij

Harmonogram egzaminów po ósmej klasie

wg. komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej egzamin po ósmej klasie odbędzie się wg. następującego harmonogramu:

16.06.2020 – godz. 09:00 – j. polski
17.06.2020 – godz. 09:00 – matematyka
18.06.2020 – godz. 09:00 – j. angielski

Termin ogłaszania wyników egzaminu, przekazania szkołom wyników i zaświadczeń, wydania zaświadczeń i informacji zdającym do 31.07.2020 r.