Menu Zamknij

Nauczyciele

KLASY 0-3

Małgorzata Kędra – edukacja wczesnoszkolna – wychowawca klasy 3A, wychowawca zerówki

Jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, który wprowadza dzieci w życie szkoły, dążę do tego, żeby zarazić uczniów pasją do nauki, w przyjaznej atmosferze wyposażyć ich w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im dalej się rozwijać. Dlatego dobieram takie metody, aby zajęcia były ciekawe i zapadały uczniom w pamięci. Dużo pracujemy w grupach, parach, zespołach, z wykorzystaniem dramy, muzyki, plastyki. Pragnę, żeby moi uczniowie chętnie zadawali pytania, poszukiwali i odkrywali. Często wychodzimy poza salę lekcyjną, eksperymentujemy, łączymy naukę z zabawą. Moich uczniów staram się nauczyć pomysłowości, otwartości, szczerości i współpracy

Justyna Stężycka – edukacja wczesnoszkolna – wychowawca klasy 3B

Jestem optymistką z natury, żywiołową nauczycielką z zamiłowania. Lubię, kiedy coś się dzieje. Dążę do tego, aby razem z uczniami odkrywać nieznany świat. Uważam, że kluczem do owocnej współpracy jest uśmiech, umiejętność słuchania i umożliwianie uczniom podejmowania działań. Podczas zajęć pracujemy w : grupach, parach, realizując wiele ciekawych projektów. Staram się dbać o wszechstronny rozwój uczniów poprzez różnorodne działania: plastyczne, muzyczne, taneczne, zabawę i dramę. Staram się, aby lekcje były dla uczniów interesujące i mobilizowały do aktywnego udziału. Podczas zajęć uczniowie uczą się ode mnie, a ja od nich.

Agnieszka Orkisz – edukacja wczesnoszkolna – wychowawca klasy 1A

Z Toruńską jestem związana od wielu lat. Cały czas dbam o to, aby moi uczniowie chętnie przychodzili do szkoły i mieli poczucie bezpieczeństwa, dlatego też nigdy nie bagatelizuję zgłaszanych problemów. Staram się uatrakcyjniać lekcje poprzez stosowanie różnorodnych metod i form pracy. Moim konikiem jest praca w grupie i drama. Po pracy bardzo lubię chodzić do teatru, podróżować z moją rodziną i bawić się z moją pupilką – świnką morską Trusią.

Magdalena Kajas – edukacja wczesnoszkolna – wychowawca klasy 1B

Moja przygoda z pedagogiką trwa wiele lat i ciągle na nowo jest dla mnie fascynująca. To niezwykłe móc towarzyszyć małemu człowiekowi w procesie jego kształtowania, wydobywać drzemiące w nim pokłady możliwości i rozwijać w nim szacunek do własnej a zarazem innych osób oryginalności. To naprawdę przygoda ,w której samemu jest się prowadzącym, a jednocześnie nasłuchującym, w jakim kierunku trzeba podążyć za DZIECKIEM.

Iwona Maciejewska – Dzido – edukacja wczesnoszkolna – wychowawca klasy 2A

Najważniejsze jest dla mnie to, żeby wszyscy uczniowie czuli się bezpiecznie, rozwijali swoje pasje i podejmowali wyzwania. Staram się zaszczepić w nich ciekawość do poznawania świata i różnych zjawisk. Realizując projekty dzieci poprzez poszukiwanie niestandardowych rozwiązań zdobywają potrzebną wiedzę. Dzięki zabawie miło spędzają czas i wiele się uczą. Lubię patrzeć na nich w trzeciej klasie i podziwiać za postępy jakie zrobili. Po jej zakończeniu wiem, że doskonale sobie poradzą w następnym etapie edukacji szkolnej.

Marta Bąkowska – edukacja wczesnoszkolna – wychowawca klasy 2B

Jestem nauczycielką kształcenia zintegrowanego, w szkole na Toruńskiej pracuję  już ponad 10 lat. Zależy mi na tym, by inspirować dzieci do poszukiwania samodzielnych rozwiązań i podejmowania wyzwań. Lubię mieć pewność, że uczennice i uczniowie wiedzą, czego od nich oczekuję i przejmują współodpowiedzialność za proces uczenia się. Niezwykle ważna jest dla mnie atmosfera panująca na zajęciach  – sprzyjająca współpracy, mobilizująca do aktywności, dlatego regularnie stosuję na zajęciach elementy oceniania kształtującego. Staram się urozmaicać metody i formy pracy, dostosowując je do potrzeb i możliwości podopiecznych.

Ważne jest dla mnie, by dzieci, z którymi pracuję były ludźmi otwartymi, ciekawymi świata, dlatego często poszerzam informacje przekazywane na zajęciach i planowane działania o szeroko pojęty kontekst globalny. Istotne jest dla mnie, by przekazywać dzieciom entuzjastyczną postawę wobec świata, ale też uświadamiać im odpowiedzialność za świat, która na nas spoczywa. Poza tym jestem wegetarianką, w wolnym czasie lubię podróżować i czytać książki.

Izabela Bogacz – edukacja wczesnoszkolna – wychowawca klasy 0

Odkąd sięgam pamięcią marzyłam o tym, aby zostać aktorką lub nauczycielką. Pomyślałam jednak, że ucząc mogę „więcej” i „ciekawiej”. Zostając nauczycielką możliwe jest, a wręcz powinno się połączyć świat sztuki ze światem wiedzy, bo wtedy dopiero jest on pełny, czyli prawdziwy. W takim rozumowaniu o wyborze zawodu – nauczycielstwo, nie miało dla mnie wad, w przeciwieństwie do świata showbiznesu. Dzięki tej prostej myśli, zostałam nauczycielką.  Łączenie różnych światów i ich wzajemne przenikanie się, stawianie wciąż to nowych wyzwań sobie i uczniom, wspieranie, towarzyszenie, słuchanie, dbanie o pozytywną atmosferę oraz motywowanie, stanowią klucz do otwarcia się młodego człowieka na wiedzę i zdobywanie nowych umiejętności. Pragnę wspólnie z nimi odkrywać i uwrażliwiać ich na całe piękno, mądrość i bogactwo tego świata, a jednocześnie ukazać jego kruchość, udowadniając wszystkim, że można przekraczać granice swojej wyobraźni i pomysłowości, jak linię horyzontu, która jest kresem, przecież tylko iluzorycznym. Jeśli moi uczniowie także tego zapragną, mogą udać się ze mną w tę niesamowitą podróż, która dla nich jest „niekończącą się historią”, a ja, będę z nimi tylko przez jej króciutkie tchnienie. Mogę i chcę być jedynie uczniowskim drogowskazem, a czasami taką niewidzialną przyjaciółką, której obecność jednak czuć będą zawsze. W życiu prywatnym jestem najszczęśliwszą pod słońcem mamą nastoletniego już Piotrka i żoną Marcina, najukochańszego i najbardziej wspierającego męża, jakiego mogłabym sobie tylko wymarzyć. Uwielbiam dobre kino (w tym horrory ), muzykę – szczególnie filmową, taniec, podróże oraz kwiaty, a kocham…, dzieci .

Klasy 4-8 

Anna Talaga – nauczycielka języka polskiego

Skończyłam polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, bo język polski był moją miłością pierwszą i ogromną, ale jak się później okazało – nie jedyną.  Moja ścieżka zawodowa biegła wielotorowo – pracowałam w firmie oraz w wydawnictwie, jako redaktor i korektor tekstów, pracowałam z dziećmi z trudnych środowisk w świetlicy socjoterapeutycznej, aż w końcu powróciłam do wyuczonego zawodu i od 9 lat uczę w szkole podstawowej, pracując na różnych stanowiskach i szczeblach. Jestem polonistką, ale również oprowadzam wycieczki po stolicy (posiadam licencję przewodnika po Warszawie) i bardzo lubię tę swoją dodatkową pracę.

 Chciałabym, żeby moi uczniowie rozumieli czytane teksty, umieli je analizować, a przez to – lepiej rozumieli otaczającą ich rzeczywistość. Moim celem jest to, by ci, którzy mają zacięcie humanistyczne, mogli rozwinąć skrzydła, a Ci którzy wolą matematykę i fizykę, przynajmniej umieli to pięknie po polsku uzasadnić w mowie i w piśmie.

Anna Klimczak – nauczycielka historii

Uczyć historii, to jak każdego dnia opowiadać dzieciom, jak ciekawy i niezgłębiony jest otaczający nas świat. To nieustanne odkrywanie, dziwienie się i doświadczanie przeszłości. Na swoich lekcjach staram się zaciekawić, pokazać jak zmienne są losy człowieka w
dziejach. Szukamy informacji, interpretujemy je i wyciągamy wnioski. Uczymy się być krytyczni wobec źródeł historycznych, wyrażamy swoje zdanie. Bardzo chętnie na swoich lekcjach korzystam z nowych technologii i internetu. Film, obraz, dźwięk… to wszystko ma
pomóc zrozumieć logikę dziejów i zindywidualizować na tyle proces nauczania, aby okazał się przystępny także dla pasjonata matematyki. Bardzo chętnie wprowadzam na swoich zajęciach gry historyczne, zarówno te multimedialne, jak i planszowe. Nadal zadziwia mnie
świat i jego historia, a prywatnie stawiam pierwsze ilustratorskie kroki inspirowane dziecięcą wyobraźnią.

Michał Pilitowski – nauczyciel języka angielskiego hiszpańskiego – wychowawca klasy 6A

Nauczanie języków obcych jest moją pasją. Podczas lekcji zawszę chcę pokazać, że język to nie tylko słowa, ale żywi ludzie: ich charakter i kultura. Chciałbym, aby każdy uczeń mógł doświadczyć różnicy pomiędzy angielską uprzejmością a hiszpańskim temperamentem. Interesuję się fenomenologią i psychologią poznawczą, filozofią starożytnej Grecji, filozofią religii oraz bioetyką.

Anetta Kropiewnicka – pedagog szkolny – wychowawca klasy 6B

Jako pedagog szkolny bardzo dużo czasu spędzam z dziećmi z naszej szkoły oraz ich problemami.   Każdego ucznia traktuje bardzo poważnie, staram się być wsparciem i dla dzieci, ich rodziców oraz nauczycieli.  

Małgorzata Kamińska – nauczycielka etyki, WOSu – wychowawca klasy 7A

Głównym celem zajęć z etyki jest wprowadzenie uczniów w świat wartości, pobudzanie wrażliwości moralnej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec siebie, innych ludzi i środowiska naturalnego. Na lekcjach etyki i WOS-u uczymy się krytycznego myślenia, analizujemy bieżące problemy i wydarzenia. Aby uatrakcyjnić zajęcia, korzystamy z nowych technologii, spotykamy się z ciekawymi osobami czy przygotowujemy akcje o charakterze prospołecznym i charytatywnym.

Agnieszka Szymańska – nauczycielka matematyki 

Moja praca jest moją pasją, ważnym wyborem, a także powołaniem. Staram się aby każdy dzień przynosił mi jak najwięcej satysfakcji z tego co robię oraz radość nie tylko mi, ale przede wszystkim moim uczniom. Moim priorytetem jest wydobycie z każdego ucznia potencjału, który w nim drzemie oraz rozwijanie jego kreatywności. Bardzo cieszą mnie  sukcesy uczniów, radość, uśmiech, szczerość i odkrywanie nowych talentów. Kolejne „małe zwycięstwa” są motorem do dalszego działania.

Martyna Superczyńska – nauczycielka matematyki 

Magdalena Kowacz – nauczycielka język niemiecki

Moja praca jest moją pasją, ważnym wyborem, a także powołaniem. Staram się aby każdy dzień przynosił mi jak najwięcej satysfakcji z tego co robię oraz radość nie tylko mi, ale przede wszystkim moim uczniom. Moim priorytetem jest

Sylwia Stawarz – nauczycielka języka niemieckiego 

Język niemiecki jest…fascynujący. Jest dla mnie pasją od wielu lat. W mojej pracy łączę tradycyjne metody nauczania z innowacjami. Podczas lekcji pracujemy z podręcznikiem, nowymi technologiami, autentycznymi materiałami z Niemiec i innych krajów niemieckojęzycznych. Dzięki wieloletniej współpracy z takimi instytucjami jak Instytut Austriacki i Instytut Goethego moi uczniowie uczestniczą w niemieckojęzycznych warsztatach i wydarzeniach kulturalnych organizowanych na terenie Warszawy.

W roku szkolnym 2017/2018 zorganizowałam pobyt i opiekowałam się praktykantką z Niemiec Carolin –która przebywała w szkole od października do grudnia. Myślę, że było to cenne doświadczenie językowe, kulturowe i po prostu ludzkie dla wielu uczniów. Z pewnością chciałabym je powtórzyć.

Magdalena Kowalczuk – nauczycielka języka polskiego – wychowawca klasy 8B

Dla mnie jako nauczyciela niezwykle ważna jest atmosfera na lekcji i stworzenie takich warunków uczniowi, aby chętnie i z zaciekawieniem  przychodził na lekcje języka polskiego. Stawiam na różnorodność metod i nauczanie przyjazne mózgowi. Przygotowuję lekcje typu: „escape room”, pracujemy w klasie grupowo, projektowo, łączymy różne rodzaje sztuki. Zachęcam dzieci do wyrażania własnego zdania, twórczego myślenia i kreatywności.

Anna Weiss – nauczycielka języka angielskiego – wychowawca klasy 4A

Od wielu lat pracuję z dziećmi i młodzieżą, lubię zarażać się ich entuzjazmem. Stale staram się poszukiwać nowych rozwiązań i pomysłów na ciekawe lekcje. Interesują mnie zmiany zachodzące w nauczaniu i rozwój nowych metod nauczania, ostatnio przede wszystkim z zastosowaniem technologii mobilnych. Staram się regularnie uczestniczyć w szkoleniach zagranicznych, co daje mi możliwość przyglądania się innym modelom edukacji z bliska. Tworzę  i koordynuję edukacyjne projekty międzynarodowe, wierzę w głęboki edukacyjny sens międzynarodowej wymiany młodzieży. Jestem przekonana, że wolność sprzyja kreatywności i prawdziwemu rozwojowi – Lifelong learning” to także moja filozofia życia. Inne zainteresowania: kino,  podróże, fotografia, poznawanie nowych miejsc, zwyczajów i kultur. Lubię pływać i jeździć na nartach.

Daniel Bartkowski – nauczyciel języka angielskiego – wychowawca klasy 5A

Od zawsze chciałem zostać nauczycielem, pamiętam większość osób, które mnie uczyły i dlatego wiem jak ważne jest aby nauczyciel potrafił być dobrym partnerem w całym procesie nauczania. W swojej pracy staram się budować pozytywne nastawienie do przedmiotu, kreować twórczą atmosferę, w której znajdzie się miejsce dla szalonego językowego zapaleńca, dla lingwistycznego sceptyka jak również dla naukowego oportunisty. Umiem być wymagający, jeśli widzę chęć drugiej strony robię wszystko by spełnić oczekiwania ucznia lecz potrafię też po ludzku okazać wyrozumiałość i pracować w tempie, które pozwoli każdemu uczniowi wyrobić sobie poczucie sukcesu. Ponad wszystko – lubię swoją pracę, lubię pracować z dziećmi i młodzieżą i lubię wyzwania.

Monika Bulik – nauczyciel języka angielskiego – dyrektor szkoły

Od lat staram się inspirować do nauki, stwarzać warunki do wyzwalania w uczniach pragnienia poznawania języka angielskiego nie tylko na lekcjach, ale również poza kontekstem szkolnym. Jestem pomysłodawczynią i aktywną uczestniczką licznych projektów i przedsięwzięć mających na celu rozwijanie talentów uczniów. Moje klasy są rozśpiewane, skutecznie korzystają z nowoczesnych technologii, chętnie podejmują wyzwania konkursowe osiągając w nich wysokie wyniki, łatwo nawiązują kontakt z reprezentantami innych krajów oraz owocnie pracują w zespole. Stale rozwijam swoje umiejętności i poszukuję najnowszych rozwiązań, żeby oferować uczniom niezapomniane i przydatne doświadczenia edukacyjne, które wyposażą ich w świadomość oraz niezbędne narzędzia do sprawnego funkcjonowania w rzeczywistości XXI. wieku. A wszystko to wzbogacone o zdrową dawkę dobrego humoru, serce życzliwości i wyrozumiałości.

Filip Faliszewski – psycholog szkolny – wychowawca klasy 8A

Ostatni samuraj i grunge’owiec. Nie da się ukryć, że ukształtowało mnie trenowanie Judo i wrażliwość pokolenia dojrzewającego w latach 90’tych. Prawda, autentyczność, tolerancja, sprawiedliwość, honor i swego rodzaju twardość, a z drugiej strony wrażliwość i zrozumienie innych, zwłaszcza dzieciaków, są bardzo ważną częścią mnie.

Jakim jestem nauczycielem … – W swoich uczniach, zawodnikach, staram się dostrzegać i rozwijać to, co w nich mocne, i pracować nad tym, co można jeszcze poprawić.

Joanna Florczak – nauczycielka chemii, biologii

Agnieszka Ostrach-Kowalska – nauczycielka biologii i przyrody i geografii

 Jestem nauczycielką z powołania – od dziecka marzyłam o tym zawodzie. Mimo, że z naszą szkołą jestem związana już baaaaardzo długo, jestem nadal nauczycielem uczącym się, staram się nie popadać w rutynę, poszerzać, polepszać swój warsztat. W pracy z uczniami stawiam na różnorodność form, metod – inaczej sama bym się na własnych lekcjach nudziła. Moją pasją są wszelkie latające kręgowce i piesze włóczęgi.

Zbigniew Karczewski – nauczyciel religii

Zajmuję się głoszeniem Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie. Na zajęciach pracujemy w różnorodny sposób, wykorzystujemy nowe technologie i staramy się nauczyć jak najwięcej o Kimś kto jest, a Kogo nie widać. Naszą przygodę z poznawaniem Jezusa realizujemy na wiele sposobów w zależności od możliwości i potrzeb.

Joanna Wojda – nauczycielka plastyki, techniki i informatyki

Głównym celem mojej pracy jest zachęcanie uczniów do przejmowania większej odpowiedzialności za efekty nauczania. W procesie uczenia się kładę szczególny nacisk na podejmowanie prób, procesy krytycznego myślenia i traktowanie błędów, jako obszaru do analizy i wyciągania wniosków. Wierzę, że samodzielna aktywność twórcza pozwala każdemu na poczucie osiągniętego sukcesu. Bardzo chętnie korzystam z nowych technologii oraz zasobów internetowych opracowując na ich podstawie materiały do lekcji. Mam nieustanny głód wiedzy i nowych doświadczeń, jednocześnie bardzo sobie cenię pracę w zespole i wymianę doświadczeń. Zawsze kładę nacisk na konieczność przestrzegania zagadnień prawa autorskiego.

Renata Zadrożna-Kołakowska – nauczycielka języka niemieckiego

Staram się na swoich zajęciach tworzyć „obcojęzyczną atmosferę”, tak, by uczniowie, krok za krokiem i z każdą lekcją coraz bardziej przygotowywali się do skutecznego porozumiewania w języku niemieckim.

W toku lekcji uczniowie równomiernie rozwijają wszystkie sprawności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie. Wdrażając aktywne metody nauczania (prace projektowe, drama, burza mózgów, metoda stacji, trening pisania itp.) oraz stosując technologie mobilne (tablety, smartfony), staram się wyzwalać w uczniach kreatywność i aktywizować ich do podejmowania działań twórczych (np. w ramach realizowanych prac projektowych). Na lekcjach wykorzystuję dostępne w Internecie materiały audiowizualne (np. materiały filmowe), które, będąc niewątpliwym uatrakcyjnieniem „podręcznika”, jednocześnie ukazują i przybliżają uczniom rzeczywistość językową oraz kulturową narodowości niemieckojęzycznych.

By „zrozumieć’ język niemiecki, uczymy się go nie tylko w sali lekcyjnej, lecz także poza nią. I tak w roku szkolnym uczniowie biorą udział w ciekawych przedsięwzięciach – warsztatach językowych oraz  międzynarodowych projektach. Celem tych ostatnich jest nawiązanie i kontynuowanie współpracy z rodzimymi użytkownikami języka przy użyciu technologii mobilnych, wymiana doświadczeń oraz poprawienie kompetencji językowej uczniów poprzez kontakt z „żywym językiem”.

I wreszcie: „Indywidualizacja procesu nauczania” – ważny punkt odniesienia w mojej codziennej praktyce szkolnej. Mając na uwadze potrzeby edukacyjne swoich „podopiecznych”, umożliwiam uczniom wykazującym braki w przerobionym materiale bądź mającym trudności w uczeniu się języka niemieckiego, dodatkową pracę ze mną w ramach konsultacji bądź zajęć wspierających. Uczniowie zdolni doskonalą swoje umiejętności (mocno wykraczając przy tym poza treści zapisane w podstawie programowej) w ramach Indywidualnego Programu Nauczania lub przygotowując się do konkursów w ramach pracy na kole „Niemiecki plus”.

Elżbieta Stochniałek – nauczyciel wychowania fizycznego

Poza lekcjami wychowania fizycznego, prowadzę  też zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla klas 1-3. Staram się aby zajęcia były ciekawe dla uczniów i przynosiły wiele radości i satysfakcji. Zajęcia prowadzone są metodą aktywną. Czasami w rolę nauczyciela wcielają się uczniowie.

Marcin Gaj – nauczyciel wychowania fizycznego

Jestem  nauczycielem  w-f od 17 lat. Ukończyłem Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie, na wydziale trenerskim , a także studia podyplomowe na wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego, ze specjalizacją – fizjoprofilaktyka dzieci i młodzieży. Pracuję z dziećmi i młodzieżą na wszystkich poziomach szkolnych od nauczania początkowego poprzez gimnazjum, szkołę średnią kończąc na studiach. Jestem pasjonatem fotografii, prywatnie tatą Marysi i Franka.  

Arkadiusz Jurek  – nauczyciel w-fu, wychowawca świetlicy

Interesuję się sportem, przede wszystkim piłką nożną. Trenuję dzieci w klubie sportowym Polonez Warszawa. W młodszych klasach stosuję na swoich lekcjach dużo zabaw.

W starszych nauczam podstaw w danej dyscyplinie sportu. W wolnym czasie czytam, słucham muzyki, chodzę do kina i teatru.

Anna Tywanek – wychowawca świetlicy

W Naszej szkole pracuję w świetlicy, gdzie dzielę się z dziećmi swoją pasją tworzenia, jednak przede wszystkim, towarzyszę im w szkolnej codzienności, gdy skaczą do góry z radości i gdy chowają się w kąt przed światem. Słucham i dużo rozmawiam, aby zawsze mogły wyrazić własne zdanie i czuły się ważne. Gdy wspólnie szyjemy, pieczemy, dekorujemy, malujemy, czy przygotowujemy kiermasz – w świetlicy panuje atmosfera twórczej pracy z uśmiechem – to najmilsze chwile. Prywatnie mam męża, trzech synów (jednego w naszej szkole). Uwielbiam ballady Chrisa de Burgha, uroki wyspy Drvenik Veliki, Czechy, mewy na plaży, ciszę wysokich gór, a w wolnych chwilach kolekcjonuję meble w stylu bauhausu poddając je renowacji.

Anna Kubiak-Mardas – nauczycielka języka angielskiego

Uczenie języka angielskiego jest moją pasją. Staram się urozmaicać moje lekcje tak, żeby były ciekawe i motywowały moich uczniów do nauki. Na swoich lekcjach wykorzystuję różnorodne formy pracy: projekty (także wymiany międzykulturowej z innymi krajami przez platformę eTwinning), gry i zabawy ruchowe, muzykę, dramę oraz nowoczesne technologie. Moi uczniowie zdobywają wiedzę w przyjaznej atmosferze. Często pracujemy w grupach. Staram się też zaszczepić w moich uczniach ciekawość języka angielskiego oraz przekazać im wiedzę na temat kultury i zwyczajów krajów anglojęzycznych. W czasie wolnym czytam, słucham muzyki, dopieszczam moje zwierzaki kota i dwa króliki. Lubię poznawać nowe miejsca, zwyczaje. Fascynują mnie także inne języki obce.

Małgorzata Kocioł – nauczyciel języka polskiego – wychowawca klasy 4B 

Moja praca to moja pasja; zawsze lubiłam się uczyć, próbować rozumieć otaczający mnie świat, ale też i uczyć innych, i chyba dlatego zostałam w szkole na tak długo. Ucząc języka polskiego, staram się uświadomić, pokazać moim uczniom, że to w dużej mierze my sami tworzymy świat, który nas otacza, to nasze działania, słowa mają moc kształtowania rzeczywistości wokół nas. Uważam, że lekcje języka polskiego są dobrym punktem wyjścia do takiego spojrzenia na świat. Na lekcjach gramatyki jak i literatury odkrywamy piękno otaczającego nas świata, uczymy się mówić o emocjach, uczuciach, przeżyciach, pragnieniach, przenosimy się także w światy dostępne tylko dzięki literaturze. Ogromnie się cieszę, że mogę w tych odkryciach towarzyszyć moim uczniom. Bardzo lubię czytać i tę pasję staram się zaszczepić w moich wychowankach. To, co w procesie kształcenia uważam za najważniejsze, pięknie ubrał w słowa Janusz Korczak : „Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.”

Katarzyna Okoń – nauczycielka języka angielskiego

Języki obce to całe moje życie. Niegdyś pracownik firm międzynarodowych na etat i nauczyciel „na godziny”. Dziś wyłącznie nauczyciel. Pasja do nauczania angielskiego i francuskiego zwyciężyła, ale zamiłowanie do nowinek technologicznych pozostało, które niezmiennie wykorzystuję w pracy nauczyciela, ku uciesze uczniów. Poza tym, tak jak kiedyś stawiano na moją kreatywność, dziś stawiam na kreatywność ucznia, którego traktuję jako partnera we współpracy. Stawiam na nauczanie aktywizujące ucznia, na pracę projektową w grupach, wydobywając z uczniów, to co najlepsze, a często ukryte.
Długoletni pobyt w Londynie i w Paryżu umożliwił mi poznanie języków, kultur i mentalności ludzi na żywo, co dziś przekazuję dalej. Zafascynowana śpiewem staram się uczyć również poprzez muzykę, łącząc przyjemne z pożytecznym. I wciąż powtarzam uczniom, że języki otwierają drzwi na świat, wystarczy tylko chcieć, bo chcieć to móc!

Paweł Żaczek – nauczyciel matematyki i fizyki – wychowawca klasy 5B
Jestem absolwentem Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim – licencjat oraz Astrofizyki na Uniwersytecie Warszawskim – magister. W STO uczę matematyki i fizyki. Nauczanie to moja pasja. Na swoich lekcjach pokazuję jak rozwiązywać problemy, zrozumieć świat i prawa nim rządzące. Edukacją, nie tylko szkolną, zajmuję się od ponad 10 lat. Interesuje się astronomią, dlatego też w wolnych chwilach obserwuję gwiazdy.