Organ prowadzący

Organ Prowadzący 

Organem prowadzącym Społeczną Szkołę Podstawową nr 11 STO jest Samodzielne Koło nr 141 Społecznego Towarzystwa Oświatowego

reprezentowane przez

Panią Magdalenę Wertyńską – Prezes
Panią Agnieszkę Marzędę – Wiceprezes  
Panią Agnieszkę Stępień – Skarbnik
Panią Jolantę Kuleszę – Sekretarz  

 

Komisję Rewizyjną tworzą:

Pani Monika Milwicz
Pani Bogusława Borowska
Pani Joanna Okulska
Pani Renata Gerej-Lasota

 

E-mail: zarzad@torunska.edu.pl
NIP: 524-24-14-989
REGON: 016141018

Numer konta: 39 1600 1462 1881 4884 5000 0001

Statut STO
Zapoznaj się ze statutem STO
Zostań członkiem STO

 


Galeria

Rekrutacja Trwa!

Obecnie prowadzimy nabór uzupełniający. Zapraszamy