Organ prowadzący

Organ Prowadzący 

Organem prowadzącym Społeczną Szkołę Podstawową nr 11 STO jest Samodzielne Koło nr 141 Społecznego Towarzystwa Oświatowego

reprezentowane przez

Panią Magdalenę Wertyńską – Prezes

Panią Agnieszkę Marzędę – Sekretarz  

Panią Agnieszkę Stępniewską – Skarbnik

 

Komisję Rewizyjną tworzą:

Pani Monika Milwicz

Pani Bogusława Borowska

Pani Joanna Okulska

Pani Renata Gerej-Lasota

 

Radę Programową tworzą:

Pani Monika Stępniewska

Pani Magdalena Kowalczuk

Pani Marta Bąkowska  

 

E-mail: zarzadste@torunska.edu.pl

NIP: 524-24-14-989

REGON: 016141018

BANK: PKO BP SA: 85 1020 1026 0000 1202 0293 9858


Galeria

Rekrutacja Trwa!

Obecnie prowadzimy rekrutację do klas pierwszych oraz nabór uzupełniający. Zapraszamy