Menu Zamknij

Projekty Międzynarodowe

W roku szkolnym 2019/ 2020 nasza szkoła dołączyła do prestiżowej sieci szkół w ramach projektu Deutsch Plus. Projekt objęty został patronatem Ambasady Niemiec w Polsce i jest realizowany w ramach współpracy z Instytutem Goethego. Udział w projekcie niesie ze sobą wiele korzyści dla szkoły i uczniów. Są to między innymi: wyróżnienie szkoły plakietką Deutsch Plus, doradztwo w obszarze nauczania języka niemieckiego, promocja szkoły w lokalnych mediach, udział w ogólnopolskich projektach, wydarzeniach, spotkaniach, konkursach i egzaminach organizowanych przez Instytut Goethego.

 

Projekt Erasmus+ POWER  

w ramach tego projektu 8 nauczycieli z naszej szkoły bierze udział w szkoleniach w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii cyfrowych w Finlandii, Irlandii, Austrii, Włoszech, i na Malcie.

 

Wymiana zagraniczna uczniów ze szkołą w Hiszpanii

współpraca z Instituto de Educacion Secundaria les Agra de Leboris w Hiszpanii polega na rozwijaniu przez uczniów obu szkół projektów, których kulminacją są wyjazdy i spotkania młodzieży w Polsce i Hiszpanii.

 

E-tandem@imedias

współpraca ze szkołami w Szwajcarii, której celem jest naturalna komunikacja w języku angielskim i niemieckim oraz poszerzanie wiedzy na temat położenia geograficznego, tradycji, kuchni i zainteresowań nastolatków współpracujących krajów przy zastosowaniu technologii mobilnych.

 

AIESEC SGH – KidSPEAK, Enter your future, Enjoy my origin

w ramach tych projektów gościliśmy wolontariuszy z różnych zakątków świata (np. Nowej Zelandii, Brazylii, Egiptu, Rosji i Hong Kongu) którzy opowiadając o swoich ojczyznach rozbudzali w uczniach ciekawość poznawania nowych kultur oraz wzmacniali postawy otwartości i tolerancji.