Menu Zamknij

SSP11 STO Online!

Nasza szkoła niezwłocznie po ogłoszeniu zamknięcia szkół w marcu 2020r rozpoczęła pracę online. Wykorzystywaliśmy Google Classroom, czyli usługę Google dla edukacji, padlet jak również szeroki wachlarz narzędzi do pracy zdalnej takich jak: Wordwall, Genial.ly, Edpuzzle, Loom, Quizlet, Quizizz, Kahoot, Prezi, Emaze, TEDEd, Storyjumper, Make Beliefs Comix, Book Widgets i inne. Uczniowie, od zeróweczki do 8 klasy pracowali wg. specjalnie przygotowanego planu lekcji zajęć online, brali udział w 3-5 zajęć online dziennie, od edukacji wczesnoszkolnej do wychowania fizycznego. Ponadto zorganizowaliśmy e-świetlicę, e-reedukację, wsparcie w odrabianiu lekcji, pomoc psychologiczno-pedagogiczną, przygotowywaliśmy do konkursów.  Współpracowaliśmy z instytucjami zewnętrznymi Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Zamkiem Królewskim, Goethe Institut Warschau, Okręgową Izbę Radców Prawnych czy Ministerstwem Finansów przy organizacji e-warsztatów. Podsumowując, szybko i sprawnie, choć nie bez wyzwań, przeprowadziliśmy się do wirtualnej rzeczywistości. Jesteśmy przekonani, że dzięki płynnej i konsekwentnej pracy zdalnej tegoroczne wyniki egzaminu po ósmej klasie są zbliżone do tych z zeszłego roku.